Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at industriordrene steg 1,2 prosent på månedsbasis i august.Ifølge Marketwatch lå konsensus på 1,1 prosent oppgang.I juli falt ordreinngangen til industrien med 3,3 prosent.Varige goderSamtidig viser endelige tall fra amerikanske myndigheter at ordreinngangen for varige goder i USA steg 2,0 prosent i august.Bloomberg-konsensus var 1,7 prosent oppgang.Foreløpige tall viste også en oppgang på 1,7 prosent.Eksklusive transport var ordreinngangen opp 0,5 prosent, mens de foreløpige tallene viste en oppgang på 0,2 prosent.