Franske Societe Generale skriver i en oppdatering gjengitt av TDN Finans torsdag at det fortsatt foretrekker SEB over DNB.Meglerhuset viser til at DNB, basert på 2018-estimatene, handles til en høyere premie enn SEB og at markedet venter en oppdatert tapsguiding på «opp til 18 milliarder kroner» i årene fra 2016 til 2018.Konsensus er på rundt 15 milliarder i den aktuelle perioden, skriver meglerhuset, følge TDN Finans.«Den større utfordringen blir å overbevise markedet om en vei til målet om 12 prosent resultat på egenkapitalen innen 2019. Tapsforventningene for 2019 er allerede beskjedne, og må falle til null for å møte målene hvis DNB ikke kan levere større inntekter eller kutte kostnader», heter det i oppdateringen, Når det gjelder SEB skriver meglerhuset ifølge nyhetsbyrået at den svenske storbanken allerede leverer inntektsoppgraderinger, og understreker at det stiller seg positivt til bankens «beste i klassen»- handelsbankfranchise.