Etter det Dagens Næringsliv kjenner til, skal de sikrede långiverne i Norske Skog ha lansert et nytt løsningsforslag kort tid før den egentlige fristen gikk ut. Dermed ble fristen utvidet fra fredag klokken 17 til tirsdag klokken 17. Forslaget ble sendt til styret, ifølge avisens kilde.Men under forhandlingene så langt har det ikke vært mulig å finne en løsning som tilfredsstiller både de sikrede og de usikrede kreditorene.– Vi har vist stor villighet til å forbedre våre betingelser, blant annet ved å forplikte oss til å investere ny egenkapital. Selskapet har i til en viss grad vært positive, men vi har ikke fått mye støtte blant de sikrede obligasjonseierne, sier en talsperson for de usikrede kreditorene, som ber om å få være anonym. Vedkommende, som jobber i et internasjonalt forvaltningsselskap med base i USA, mener spørsmål knyttet til utstedelsen av kjøpsopsjoner med lang løpetid er spesielt betente, og at forhandlingene dermed ikke har kommet noe videre.Styreleder Christen Sveaas i Norske Skog har ikke villet kommentere forhandlingene.For å unngå konkurs må et tilstrekkelig flertall av kreditorene og aksjonærene i Norske Skog godta styrets nye redningsplan.(©NTB)