Fulltegnet emisjon i Aker BP

Aker BP er i mål med rettet emisjon på 22,38 millioner aksjer.

Børs

Aker BP har gjennomført en vellykket rettet emisjon på 22,38 millioner aksjer, opplyses det i en melding fra selskapet.Bruttoprovenyet ble på 4.084 millioner dollar, og er ment til finansiere oppkjøpet av Hess Norge og andre generelle selskapsformål.Kursen i emisjonen var 184 kroner per aksje, hvorav 1,5 kroner per aksje er knyttet til en utbytterett.Aker Capital tegnet seg for 8.950.799 nye aksjer, tilsvarende 40 prosent av den rettede emisjonen, mens BP Global Investments tegnet seg for 6.712.147 aksjer, tilsvarende 30 prosent.Ved børsslutt i Oslo mandag endte Aker BP-aksjen på 184 kroner per aksje.

aker bp
emisjon
hess
Nyheter
Børs