(
FinansavisenMyrholt begynte i McKinsey i 1982 etter å ha studert til siviløkonom på NHH fra 1976 til 1980. I 1987 ble han partner og i 1992 senior partner i selskapet.
): - I McKinsey er det en global regel at man trer ut av partnerskapet når man fyller 60 år. Det gjør også jeg, men jeg er likevel blitt spurt om å fortsette i McKinsey i to år fremover, sier Tore Myrholt som dermed blir verdens eneste 60-åring i konsulentselskapet med 10.000 rådgivere av totalt 20.000 ansatte.Myrholt har tronet lønnstoppen i Norge i en årrekke. En gjennomgang av historiske ligningstall viser at McKinsey-toppens samlede lønnsinntekt er kommet godt over én milliard kroner.- Jeg er som en kokk- Det var da jeg ble senior partner at jeg begynte å tjene mye penger, sier Myrholt til Finansavisen.- Hvordan er pengene blitt forvaltet?- En del har gått til skatt, en del til forbruk og resten har gått til investeringer. Jeg er en vanlig soldat som har vært veldig opptatt av mitt fagfelt, men ikke kapitalforvaltning. Jeg har vært som en avansert kokk som tar seg en pølse når han kommer hjem etter å ha laget luksusmat på jobben.Spesialavtale- Det handler om eiendom, fond og McKinsey Investment Office samt noe aksjer etter hvert, sier Myrholt til avisen. Jeg har også gått inn i noen startups og er største eksterne aksjonær i Arondo der jeg har gått inn i fem-seks selskaper med skaleringsperspektiv.Myrholt avviser at han forlater McKinsey og trekker ut et kjempebeløp av McKinsey-fondet.- Det ligger ingen superprofitt i det fondet. Det består av to elementer – pensjonskassen til de ansatte samt et fond McKinsey-partnerne kan investere penger i. Fordelen med det er at kostnadene er lave og at kompetansen til forvalterne er høy. I tillegg har jeg McKinsey-aksjer, men det er ikke sånn at eierskap skaper formuen. Det er i form av partnerskapet verdiene ligger i McKinsey, forklarer Myrholt til Finansavisen.- Hvordan blir rollen din fremover?- Jeg trer ut av partnerskapet, men reglene spesialsys for meg slik at jeg som første i McKinsey globalt fortsetter etter fylte 60. Det skyldes McKinseys ønske om å videreføre kompetansen i selskapet.