Hauglund om Norske Skog

Investeringsøkonom i Nordnet Tom Hauglund om Norske Skogs refinansieringsforslag.

Onsdag la Norske Skog frem det de omtaler som sitt endelige rekapitaliseringsforslag. Forslaget innebar blant annet utstedelse av ny gjeld, konvertering av gjeld til egenkapital og en ny emisjon på inntil 500 millioner kroner. «Styrene i Norske Skog anser dette forslaget som den siste muligheten til å nå en omforent løsning mellom obligasjonseierne og aksjonærene. Så langt har mer enn 65 % av de sikrede obligasjonseiere samt betydelige aksjonærer i Norske Skog indikert at de er villige til å støtte dette endelige rekapitaliseringsforslaget, skriver Norske Skog-styret i en børsmelding. Aksjen gjorde et hopp på nyheten onsdag, men falt tilbake og endte til slutt uendret på 62 øre. «Ulv ulv»Refinansieringsforslaget innebærer at eksisterende aksjonærer sitter igjen med 2,7 prosent før foreslått emisjon. De sikrede obligasjonseierne vil sitte med 91 prosent av Norske Skogindustrier ASA, mens de usikrede vil inneha 6,3 prosent.Investeringsøkonom i Nordnet Tom Hauglund syntes det er vanskelig å kommentere saken da man ikke vet hva de usikrede obligasjonseierne tenker.- Det kan hende at de tenker at de kommer bedre ut i et potensielt opphørssalg. Alternativt er det bedre å si ja til noe, enn nei til ingenting, sier Hauglund til Hegnar.no.- Det kan nok tenkes at de usikrede obligasjonseierne føler de får for lite, før de spytter inn nye friske penger. De vil på en måte ha en større eierandel for å spytte inn pengene, fortsetter økonomen.- Dette er helt klart en kamp mot de sikrede og de usikrede (obligasjonseierne red. anm.). Jeg tipper at de usikrede syntes at de sikrede er grådige. Og at de usikrede mener de fortjener en større eierandel før de spytter inn penger.- Nå er det fjerde gang Christen Sveaas kommer med et forslag. Det begynner å bli litt «ulv, ulv», avslutter Hauglund.I skrivende stund står Norske Skog i 0,61 kroner på Oslo Børs, ned 1,61 prosent.Frist: 19. okt.Hvis forslaget går igjennom blir Norske Skogs bruttogjeld redusert med seks milliarder kroner til rundt tre milliarder kroner. Rentekostnadene vil reduseres med 400 millioner kroner til 200 millioner kroner.Obligasjonseierne har frem til torsdag 19. oktober på å akseptere forslaget. Transaksjonen må også ha støtte av minst to tredjedeler av aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA, samt støtte fra eierne av NSF-fasiliteten og de evigvarende obligasjonene.Styret kaller inn til en ekstraordinær generalforsamling etter utløpet av akseptperioden.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også