Hugo Games kaller inn til en ekstraordinærgeneralforsamling som skal avholdes 30. oktober, fremgår det av en melding sendt ut sent onsdag kveld. Blant sakene som er på agendaen er at selskapet ønsker å redusere aksjekapitalen og antall utestående aksjer med 80 prosent.Bakgrunnen selskapet oppgir er at Oslo Børs anbefaler at aksjekursen skal være over én krone, noe ikke selskapet oppfyller.Det vises også til at en aksjekurs nær eller lik sin nominelle verdi kan forhindre selskapet fra å utføre fremtidige kapitalutvidelser.Videre vil styret velge inn et nytt medlem, Henrik Jørgen Skouboe Kølle, som skalta over etter Henrik Nielsen som har blitt konsernsjef i selskapet.