Kitron har investert i en overflate montasje (OFM)-produksjonslinje i Johnstown i Pennsylvania, som nå er i stand til å tilby komplette løsninger for kundene, slik som kretskortmontasje, modulsammenstilling og ferdigstilling av komplette produkter.Det opplyser Kitron fredag, ifølge TDN Finansd. - Kitron har i løpet av det siste året utvidet sitt tilbud av tjenester innen innkjøp, lager og distribusjon samt ingeniørtjenester innen test og prototyping i Johnstown. Den siste investeringen i OFM-linjen vil ikke bare gjøre oss til en fullverdig integrert partner for våre kunder, men vil også styrke vår konkurransekraft som en amerikansk kontraktsprodusent, sier driftsdirektør i USA, Jason Galiote, ifølge nyhetsbyrået.For å håndtere den økte aktiviteten vil Kitron gjøre ansettelser i Johnstown.Galiote sier Kitron etablerte Johnstown-anlegget primært for å forsyne forsvarsmarkedet med sammenstilling av ferdige produkter, reparasjon og service samt funksjonstesting for sammensatte elektroniske moduler.- Vi vil fortsette å øke innen forsvarssektoren, men vi har nå også mulighet for å utvide til andre markedssektorer, for eksempel industri og medisinsk utstyr, sier Galiote.