Norske Skog har besluttet å forlenge fristen for å akseptere styrets rekapitaliseringsforslag. Den nye skjebneklokken er stilt til 5. oktober klokken 17:00.Norske Skog vil bruke perioden fram til den nye utløpsfristen for å fremskynde de pågående diskusjonene med de ulike interessentgruppene for å forsøke å oppnå tilstrekkelig støtte for en rekapitaliseringsløsning, skriver Norske Skog i en uttalelse. Christian Sveass og resten av styret vil fortsette å følge og vurdere situasjonen grundig de kommende dagene.Tror på enighet- Vi trenger litt ekstra tid for å justere tiltakene blant de ulike interessegruppene. Vi tror at utvidelsen av samtykkefristen vil forbedre sjansene for å nå en løsning, sier styreleder Christen Sveaas.Det har kommet flere indikasjoner de siste dagene på at forhandlingene har vært fastlåst, uten at Christian Sveaas eller Sven Ombustvedt har villet kommentere dette. Flere forslag avvist og fremmet i stedet sitt eget refinansieringsforslag der de kom langt bedre ut.Angrepet ble tatt dårlig imot av d. En komité som representerer 65 prosent av eierne i det seniorsikrede 2019-obligasjonslånet opplyste da at de er svært kritiske til trusselen fra de usikrede kreditorene om å gå rettens vei.- Forslaget har etter vårt syn ingen sjanse for å oppnå den nødvendige støtten på tvers av kreditorklassene, skrev seniorgruppen i en uttalelse. De usikrede obligasjonseiernes forslag innebar blant annet at de usikrede obligasjonseierne sitter igjen med 14 prosent av selskapet, mot seks prosent i det opprinnelige forslaget fra selskapet.Krangler om egenkapitalen og aksjeneSammenlignet med 18.september-forslaget inkluderte det nye forslaget også at 25 prosent mer egenkapital blir spyttet inn i konsernet, for å redusere gjelden ytterligere og dermed sikre at Norske Skog er bedre posisjonert for videre vekst.Det gamle forslaget innebar 40 millioner euro i ny egenkapital, mens de usikrede kreditorene foreslo 50 millioner euro.Norske Skog opplyste for en uke siden at 65 prosent av de sikrede kreditorene støtter planen. For at forslaget skal gå gjennom, kreves imidlertid støtte fra 75 prosent av verdien av alle kreditorer som har stemmerett. Videre må forslag bli støttet av 2/3 av de eksisterende aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling.