Oppdatert: Ifølge børsmelding sendt ut klokken 19:24 torsdag kveld har Norske Skog AS besluttet å støtte forlengelsen av fristen.Ny frist: MandagNorske Skog har igjen besluttet å forlenge fristen for å akseptere styrets rekapitaliseringsforslag. Den nye skjebneklokken er stilt til mandag 9. oktober klokken 17:00.Styret i Norske Skog AS, som må være enig i en slik forlengelse, støttet ikke beslutningen, skriver Norske Skog i en børsmelding torsdag ettermiddag. Det er i Norske Skog AS fabrikkene hører hjemme.Revidert forslag?Norske Skog vil bruke perioden frem til den nye fristen til å konkludere samtaler med de ulike interessentgruppene for å forsøke å oppnå tilstrekkelig støtte for en rekapitaliseringsløsning for konsernet.I tilfelle enighet, vil styret lansere et revidert forslag med støtte fra store grupper av obligasjonseiere.- Vi vil fortsette dialogen med de usikrede og sikrede obligasjonseierne i de neste dagene for å se om enighet om en rekapitaliseringsløsning fortsatt kan oppnås, sier styreleder Christen Sveaas i en kommentar.Flere forslag avvistDermed fortsetter altså drakampen om Norske Skog. Dagens utsettelse er den tredje i rekken. og fremmet i stedet sitt eget refinansieringsforslag der de kom langt bedre ut.Angrepet ble tatt dårlig imot av d. En komité som representerer 65 prosent av eierne i det seniorsikrede 2019-obligasjonslånet opplyste da at de er svært kritiske til trusselen fra de usikrede kreditorene om å gå rettens vei.- Forslaget har etter vårt syn ingen sjanse for å oppnå den nødvendige støtten på tvers av kreditorklassene, skrev seniorgruppen i en uttalelse. De usikrede obligasjonseiernes forslag innebar blant annet at de usikrede obligasjonseierne sitter igjen med 14 prosent av selskapet, mot seks prosent i det opprinnelige forslaget fra selskapet.Krangler om egenkapitalen og aksjeneSammenlignet med 18.september-forslaget inkluderte det nye forslaget også at 25 prosent mer egenkapital blir spyttet inn i konsernet, for å redusere gjelden ytterligere og dermed sikre at Norske Skog er bedre posisjonert for videre vekst.Det gamle forslaget innebar 40 millioner euro i ny egenkapital, mens de usikrede kreditorene foreslo 50 millioner euro.Norske Skog opplyste for en drøy uke siden at 65 prosent av de sikrede kreditorene støtter planen. For at forslaget skal gå gjennom, kreves imidlertid støtte fra 75 prosent av verdien av alle kreditorer som har stemmerett. Videre må forslag bli støttet av 2/3 av de eksisterende aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling.