Link Mobility har i dag fullført kjøpet av bulgarske Voicecom AD ved kjøp av samtlige aksjer i selskapet, går det frem av en børsmelding.Oppkjøpet var basert på en enterprise value (egenkapital pluss netto rentebærende gjeld) på 3,82 millioner euro, på kontant- og gjeldfri basis.Enterprise value er basert på en justert EBITDA (driftsresultat før amortiseringer og avskrivninger) på 0,683 millioner euro, multiplisert med en faktor på 6.