viste den viktige arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) som ble sluppet fredag.Forventningen var på nye 80.000 jobber. Arbeidsledighetsraten var på 4,2 prosent, mot ventet 4,4 prosent.DNB Markets slår fast at rapporten er påvirket av orkanene Harvey og Irma.«Det var ventet at orkanene Harvey og Irma ville trekke sysselsettingen ned. Det var særlig tydelig innen hotell- og restaurant der sysselsettingen falt med 105.000. det er en bransje der arbeidstakerne i stor grad bare får betalt om de faktisk jobber. Økt lønnsvekst kan dels skyldes at mange lavtlønte ble rammet av orkanene, kalendereffekt og noe underliggende økning. Det er vanskelig å legge avgjørende vekt på sysselsettingstallene, i alle fall inntil tall fordelt på statene blir tilgjengelig (20. oktober). Lønnstallene og ledighetstallene understøtter at Fed kan forfølge planen om å øke renten i desember», skriver DNB-økonom Kyrre Aamdal i en oppdatering.Dollaren styrket seg umiddelbart vel én prosent mot EUR på tallene.