Subsea 7 annonserte mandag at selskapet i samarbeid med One Subsea har sikret seg en kontrakt for arbeid på Ophirs felt utenfor Ekvatorial Guinea. Den samlede kontrakten er oppgitt til å være innenfor intervallet 150-300 millioner dollar.DNB Markets estimerer at andelen som tilfaller Subsea 7 på dette prosjektet utgjør rundt 150 millioner dollar. Ved en endelig bekreftelse av prosjektet er arbeidet planlagt utført i løpet av 2020.Tidshorisonten på de kontraktene som oppnås illustrerer etter meglerhusets syn at det vil ta tid før inntjeningen innen sektoren vil begynne å ta seg opp igjen.Subsea 7 stengte mandag på 131,20 kroner pr aksje.DNB Markets har en holdanbefaling med et kursmål på 120 kroner pr aksje.