2,56 millioner passasjerer fløy med SAS i september, 3,7 prosent færre enn i samme periode i fjor.Den regulære passasjertrafikken (RPK) steg 0,8 prosent, mens kapasiteten (ASK) økte med 2,7 prosent.Det medførte at kabinfaktoren falt 1,4 prosentpoeng til 76,2 prosent sammenlignet med september i fjor. SAS forklarer fallet hovedsaklig med større flymaskiner.
Inklusive chartertrafikken fraktet SAS 2,76 millioner passasjerer i september, og oppnådde en kabinfaktor på 78,4 prosent. I Norwegian falt yielden (inntektene pr. flydde setekilometer) i september syv prosent til 39 øre, mens inntektene per tilgjengelig setekilometer (RASK) falt 7 prosent til 35 øre. Les mer her.
- Gjennom august fortsatte etterspørselen å være robust i Skandinavia. På grunn av større fly kombinert med høyere yield, fant den totale kabinfaktoren til SAS sammenlignet med fjoråret, skriver selskapet i rapporten.Den foreløpige valutajusterte yielden steg én prosent til 94 svenske øre, mens inntekt per tilgjengelige setekilometer (PASK) falt én prosent til 72 øre (valutajustert).SAS oppnådde en punktlighet på 85,3 prosent i september, men erkjenner at konkurransen fortsatt er «veldig intensiv».- Etter en måned med moderat kapasitetsvekst ventes markedskapasiteten å akselerere gjennom høsten og vinteren, skriver selskapet.