Mindre fulle fly i SAS

Kabinfaktoren faller, mens yielden stiger (oppdatert).

2,56 millioner passasjerer fløy med SAS i september, 3,7 prosent færre enn i samme periode i fjor.Den regulære passasjertrafikken (RPK) steg 0,8 prosent, mens kapasiteten (ASK) økte med 2,7 prosent.Det medførte at kabinfaktoren falt 1,4 prosentpoeng til 76,2 prosent sammenlignet med september i fjor. SAS forklarer fallet hovedsaklig med større flymaskiner.Inklusive chartertrafikken fraktet SAS 2,76 millioner passasjerer i september, og oppnådde en kabinfaktor på 78,4 prosent. - Gjennom august fortsatte etterspørselen å være robust i Skandinavia. På grunn av større fly kombinert med høyere yield, fant den totale kabinfaktoren til SAS sammenlignet med fjoråret, skriver selskapet i rapporten.Den foreløpige valutajusterte yielden steg én prosent til 94 svenske øre, mens inntekt per tilgjengelige setekilometer (PASK) falt én prosent til 72 øre (valutajustert).I Norwegian falt yielden (inntektene pr. flydde setekilometer) i september syv prosent til 39 øre, mens inntektene per tilgjengelig setekilometer (RASK) falt 7 prosent til 35 øre. SAS oppnådde en punktlighet på 85,3 prosent i september, men erkjenner at konkurransen fortsatt er «veldig intensiv».- Etter en måned med moderat kapasitetsvekst ventes markedskapasiteten å akselerere gjennom høsten og vinteren, skriver selskapet.Les mer her.