Mindre inntekter og svakere resultat for Tine

Den svake salgsutviklingen fortsatte for Tine Gruppa i tredje kvartal. Driftsresultatet var 98 millioner kroner svakere enn i samme periode i fjor.

I en pressemelding om resultatet vektlegger selskapet tilbakegang i salg som den mest sentrale årsaken til at resultatet er svakere enn i samme periode i fjor. Tilbakegangen gjelder de fleste av varetypene Tine selger, blant annet søtmelk, syrnet melk og totalkategorien ost.Salgsinntektene i tredje kvartal var på 5.472 millioner kroner, mot 5.575 millioner i samme periode i 2016. Driftsresultatet endte på 436 millioner kroner, mot 534 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultatet før skatt var 423 millioner kroner i tredje kvartal, 93 millioner svakere enn i samme periode i fjor.Trenden med nedgående salg har vært gjeldende for selskapet i hele 2017 så langt. Hittil i år er salgsinntektene 16.624 millioner kroner, 0,2 prosent svakere enn i fjorårets tre første kvartaler. Resultatet før skatt er 182 millioner svakere enn fjoråret etter årets ni første måneder.I tillegg til nedgang i salg, melder selskapet også at høyere driftskostnader er en del av forklaringen på nedgangen fra 2016.– Vi kan ikke si oss fornøyde med at Tine har så svak salgs- og resultatutvikling. Vi ser at vi taper andeler, og det er krevende å tilpasse kostnadene løpende når vi selger mindre. I begynnelsen av oktober iverksatte vi derfor ulike større tiltak for å styrke konkurransekraften vår det neste året. Vi har et mål om å hente kostnadsforbedringer på minimum 450 millioner kroner i 2018, sier Tines konsernsjef Hanne Refsholt.(©NTB)