Containerrederiet MPC Container Ships som ble etablert av MPC Capital i april, og notert på markedsplassen Merkur Market, har i løpet av sin svært korte levetid allerede skaffet seg en flåte på 23 containerskip.Kjøpene har blitt finansiert gjennom to kapitalutvidelser på tilsammen 175 millioner dollar, samt utstedelsen av et femårig sikret obligasjonslån på 100 millioner dollar.Selv med en flåte som har vokst kraftig i løpet av kun seks måneder, er det ingenting som tyder på at rederiet eller deres eiere ønsker å bremse veksten. Snarere tvert i mot.
Konsernsjef i MPC Capital Ulf Hollander avslører ifølge Splash247 at målet er å passere 100 skip i fremtiden.
I et intervju med International Financing Review uttalte han at rederiet vil utstede nye lån for å finansiere ytterligere vekst.Han uttalte også det er et mål å få rederiet notert på børsen i New York.