Tre av de fire CAT D-riggene til Songa Offshore hadde en operasjonell oppetid på 100 prosent i juli.Bare Songa Encourage hadde lavere med en operasjonell oppetid på 92 prosent.Alle de fire riggene er på lange kontrakter med Statoil.  Når det gjelder inntjeningseffektiviteten var denne på 99 prosent for Songa Equinox, 92 prosent for Songa Encourage og 99 prosent for Songa Endurance, mens for Songa Enabler var den på 98 prosent.De tre eldre riggene, Songa Delta, Songa Trym og Songa Dee ligger alle i opplag, men markedsføres for nye oppdrag, opplyses det.