Nordea Markets nedjusterer anbefalingen på Höegh LNG-aksjen til hold fra kjøp, ifølge TDN Finans. Kursmålet nedjusteres til 95 kroner fra tidligere 110 kroner.Nordea ser en økt risiko for at Ghana-kontrakten med ventet oppstart i fjerde kvartal blir kansellert. Dette impliserer at rederiet vil ha to ledige FSRUer i 2018 som vil arbeide som LNGCer dersom nye FSRU-kontrakter ikke blir tildelt.Videre har Nordea hatt møter med en rekke japanske Shipping-konglomerater i september, og basert på dette ser meglerhuset økt konkurranse for Höegh da konglomeratene synes klare til å gå inn i FSRU-markedet i bred skala.