Norsk Hydro kunngjør planene om å stryke sin standard-notering av ordinære aksjer med 1.098 kroner i pålydende verdi fra den offisielle listen hos UK Listing Authority (UKLA) og om å stryke adgangen til å omsette Hydro-aksjene i hovedmarkedet på London Stock Exchange (LSE), heter det i en børsmelding tirsdag. Selskapet skriver at de siste årene har det kun vært begrenset omsetning av Hydro-aksjen på LSE. På bakgrunn av dette og i lys av kostnadene ved å opprettholde noteringen, strykes Hydro-aksjen fra den offisielle listen til UKLA og fra LSE. Aksjonærene vil fortsatt kunne omsette Hydros aksjer på Oslo Børs.Søknaden til UKLA for strykning av Hydro-aksjen fra den offisielle listen og til LSE for strykning av handel med Hydro-aksjen ble sendt 27. september 2017, og vil gjelde fra 1. november 2017 kl 08.00. Den siste dagen Hydro-aksjen kan omsettes på LSE ventes å bli 31. oktober 2017.