North Energy ASA har gjennom datterselskapet North Energy Capital AS, blitt tildelt 80.000.000 aksjer i Seabird Exploration.Ifølge en melding fra selskapet fikk oljemyggen aksjene til en tegningskurs på 0,10 kroner.Etter dette eier North Energy 7,5 prosent av aksjene i selskapet. Seabird hentet forrige måneder 100 millioner kroner i en rettet emisjon, i tillegg til en mindre reparasjonsemisjon.På dagens ekstraordinære generalforsamling ga aksjonærene tommelen opp til å forslaget om å utstede A-aksjer i forbindelse med den gjennomførste emisjonen, og konvertere disse til ordinære aksjer.