Norwegian fraktet 3.165.031 passasjerer i september i år. Dette tilsvarer en oppgang på 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.Den totale passasjertrafikken (RPK) steg med 29 prosent, mens den totale kapasiteten (ASK) økte med 28 prosent. Gjennomsnittlig flydistanse økte med 13 prosent.Kabinfaktoren steg med 0,3 prosentpoeng til 89,7 prosent.
Yielden (inntektene pr. flydde setekilometer) falt derimot med 7 prosent til 39 øre, mens inntektene pr tilgjengelig setekilometer (RASK) falt med 7 prosent til 35 øre.
- Vi er godt fornøyd med at stadig flere passasjerer velger Norwegian når de skal ut og reise, ikke minst i jobbsammenheng. Vi opplever stabilt god etterspørsel i Skandinavia, men veksten er størst på selskapets interkontinentale ruter. Global ekspansjon er viktig for å styrke konkurranseevnen i et marked med sterk konkurranse, men også for å bidra til økt verdiskaping der vi flyr, sier konsernsjef Bjørn Kjos. Punktligheten var på 77,9 prosent. Videre opplyses det at selskapet ved utgangen av september estimerer en gevinst så langt i kvartalet på 703 millioner knytttet til kontrakter og opsjoner.566 millioner kroner er urealiserte gevinster knyttet til hedging.