NTS har signert en avtale med MNH Holding om kjøp av 23.144.282 aksjer i det islandske oppdrettsselskapet Fiskeldi Ausfjarda, går det frem av en børsmelding søndag.Dette tilsvarer rundt 45,18 prosent av aksjene.NTS' heleide datterselskap Midt-Norsk Havbruk eier fra før rundt 16,88 prosent av aksjene i selskapet.Prisen på aksjene vil avhenge av tildelt konsesjonsvolum for oppdrett av laks på Island, og øker lineært i forhold til tildelt konsesjonsvolum. Per inngåelse av avtalen er vilkårene for en pris på 73,5 millioner kroner for aksjene oppfylt, slik at dette beløpet skal betales på gjennomføringsdato, opplyses det.Dersom selskapet oppnår økt tildelt konsesjonsvolum i løpet av en periode på ti år fra gjennomføringsdato, vil den samlede kjøpesummen stegvis kunne øke til maksimalt 294 millioner kroner ved 24.000 tonn eller høyere.NTS kan velge å gjøre opp hele eller deler av kjøpesummen med aksjer i NTS.Kjøpet av aksjene er betinget av samtykke fra styret i Fiskeldi. Gjennomføring er estimert til omkring åtte uker fra dags dato.