Maersk Drilling har blitt tildelt en 30-dagers kontrakt av JX Nippon for den 2009-bygde semiriggen Maersk Deliverer som dermed tas ut av opplag etter å ha ligget i varmt opplag utenfor Namibia de siste åtte månedene.Kontrakten innebærer boring av én brønn utenfor Malaysia, og oppstart er beregnet til fjerde kvartal 2017.- Vi ser en økning i etterspørselen for dypvannsrigger i det sørøst-asiatiske markedet og dette er bra mulighet for å komme tettere på dyvannskunder i regionen, som JX Nippon, og dermed gjøre dem i stand til oppfylle målene sine sikkert og effektivt, sier kommersiell direktør i Maersk Drilling, Lars Østergaard. I januar ble den 2009-bygde semiriggen Maersk Developer tatt ut av opplag for å starte på en kontrakt med Repsol Colombia. I august fikk denne riggen en ny kontrakt med Shell som skal starte i januar 2018. De siste åtte månedene har det danske riggselskapet reaktivert fem rigger.- Den siste vellykkede reaktiveringen av Maersk Developer og nå også Maersk Deliverer demonstrerer vår evne til å møte industriens økende etterspørsel etter en sikker og rask mobilisering av borerigger, sier Østergaard.