Seismikkselskapet EMGS hadde en flåteutnyttelse på 77 prosent i tredje kvartal mot 52 prosent i tilsvarende kvartal i fjor, fremgår det av en melding fra selskapet onsdag.For årets første ni måneder oppgis flåteutnyttelsen til 85 prosent, mot 61 prosent i samme periode i 2016.Selskapet hadde et fartøy i drift i tredje kvartal. Dette brukte 72 prosent av tiden på multiklient prosjekter og fem prosent til et støttet forskning- og utviklingsprosjekt.EMGS hadde 3,0 fartøymåneder i kvartalet etter en halvering fra året før. Det skyldes at selskapet kun hadde et skip i drift i årets tredje kvartal, mot to i fjor.Det opplyses at skipet Boa Thalassa har ligget ledig siden 1. april, men at det startet på sine kontrakt 1. oktober.Videre melder EMGS at multiklient-inntektene for tredje kvartal ventes å beløpe seg til rundt ni millioner dollar, tilsvarende 72 millioner kroner. I tredje kvartal i fjor endte multi-klientene på 4,0 millioner dollar. Kvartalstallene presenteres 2. november.