Olaug Svarva - Foto: Scanpix

Optimisme i markedene

- Økt optimisme i kapitalmarkedene preget kvartalet, sier adm. direktør i Folketrygdfondet Olaug Svarva.

Kapitalen til Statens pensjonsfond Norge økte med 13,6 milliarder kroner til 233,7 milliarder kroner i 3. kvartal 2017. Avkastningen i kvartalet var 6,2 prosent, på linje med markedet.Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge var på 10,1 prosent for 2017 frem til utgangen av 3. kvartal, som er 0,2 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.- Det er stigende vekst i verdensøkonomien og god inntjening i selskapene. Fortsatt lavt rentenivå og høy vilje til å ta risiko blant investorer driver markedet opp, ifølge Svarva.Avkastningen for aksjeporteføljen var 9,7 prosent i 3. kvartal, 0,1 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen. Samlet avkastning for aksjeporteføljen for 2017 var 14,9 prosent ved utgangen av 3. kvartal. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen.Renteporteføljens avkastning var 0,5 prosent i 3. kvartal, 0,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen. For renteporteføljen var samlet avkastning for 2017 2,7 prosent ved utgangen av 3. kvartal. Det er 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.Folketrygdfondet har en lang tidshorisont for sine investeringer. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste ti år er 7,3 prosent, som er 1,0 prosentpoeng høyere enn markedet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også