Norsk Hydros oppkjøp av Orklas eierandel på 50 prosent i Sapa ble fullført mandag, melder Hydro mandag.Hydro eier etter overtakelsen 100 prosent av aksjene i Sapa.Sapa blir et nytt forretningsområde i Hydro med navnet Extruded Solutions, og vil ledes av Egil Hogna. Hydro vil konsolidere Sapas regnskapstall i sitt konsernregnskap med virkning fra 2. oktober 2017. Samtidig vil Hydro avslutte rapporteringen av Sapa etter egenkapitalmetoden, opplyses det.Avtalt selskapsverdi for 100 prosent av Sapa er 27 milliarder kroner. Den foreløpige kjøpesummen for aksjene, justert for netto gjeld og normalisert arbeidskapital, er 11,86 milliarder kroner og ble betalt kontant til Orkla i dag.Transaksjonen er innledningsvis finansiert gjennom kontantposisjoner og trekk på Hydros kredittfasilitet. Deler av finansieringen vil senere erstattes med utstedelse av obligasjoner.