Transocean har tidligere annonsert at det vil utstede senior usikrede obligasjoner på totalt 750 millioner dollar, tilsvarende rett under seks milliarder kroner.
Nå er prisingen klar.
Ifølge selskapet vil obligasjonene som har forfall i januar 2026, få en rente på 7,50 prosent pr år.Nettoprovenyet vil benyttes til å tilbakebetale et obligasjonslån med forfall 15. oktober, samt obligasjonslånene med forfall i mars 2018 og april 2018.Videre vil det tilbakebetale alt utestående på Eksportfinans-lånene med forfall i januar 2018.Nettoprovenyet vil også benyttes til generelle selskapsformål, opplyses det.