Prosafe oppdaterer markedet

Boligriggselskapet Prosafe er ute med en driftsoppdatering for 3. kvartal. Forlenger stillstandsavtale.

Boligriggselskapet Prosafe oppnådde en flåteutnyttelse på 38,9 prosent i tredje kvartal, ned fra 52 prosent i samme kvartal året før.Safe Scandinavia var på kontrakt med Statoil i perioden, en kontrakt hvis faste del løper ut i juni 2018. Videre startet Safe Caledonia på kontrakt med Total i midten av mai, og var dermed i fullt arbeid i kvartalet. Kontrakten løper ut i slutten av denne måneden.Safe Notos startet på en kontrakt med varighet på tre år og 222 dager for Petrobras i desember 2016. Fra 1. juli til tidlig august var denne "off hire" for forebyggende vedlikehold og reparasjoner. Safe Concordia fullførte sin kontrakt med Petrobras i juli og ligger nå i opplag i Curacao og er klar for nye jobber.Safe Boreas startet på sin 13-måneders kontrakt med Statoil på britisk sokkel i starten av august.Safe Zephyrus, Regalia, Safe Bristolia og Safe Astroia lå alle i opplag i kvartalet.Safe Erus er i strategisk opplag ved Qidongverftet i Kina.Når det gjelder stillstandsavtalen mellom Prosafeog Cosco når det gjelder riggene Safe Nova og Safe Vega har denne blitt forlenget til desember 2017.


Les også