Røkke eier privat blant annet 40 prosent av Aker-selskapenes kontorkompleks på Fornebu og flere industrieiendommer Norge rundt. Disse industrieiendommene kjøpte Røkke fra Aker i februar 2016. Men det var ikke bare eiendom han kjøpte denne vinterdagen, skriver DN.Røkke overtok ifølge avisen samtidig et selskap, Aker Maritime Finance (nå TRG Finance), der det lå en skattefordel i form av et fremførbart underskudd på over to milliarder kroner.Aker skal aldri ha opplyst til aksjemarkedet at Kjell Inge Røkke fikk med seg et fremførbart underskudd på to milliarder kroner. Etter at DN stilte spørsmål om prisingen av underskuddet, opplyste Aker at Røkke betalte 67 millioner kroner for underskuddet.- Dette lukter det av, sier finansprofessor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole (NHH) til avisen.Finansprofessor Øyvind Bøhren, som er leder for Senter for eierforskning ved Handelshøyskolen BI, mener det fremførbare underskuddet fremstår som en «gave fra Aker» til Røkke.Kjell Inge Røkke reagerer ifølge avisen sterkt på vurderingen til de to professorene.«DN konstruerer en sak, og «professorene Balthazar» synser igjen i samsvar med journalistens forutinntatte holdninger. Synsere og journalister kan gjerne mørklegge, skyggelegge, tilpasse informasjon og skape fantasitegninger som de vil», skriver Røkke til DN.