Sætre fortsetter som konsernsjef i Statoil

Eldar Sætre vil ikke benytte seg av sin avtalte rett til å gå av med pensjon ved fylte 62 år.

Statoils styre og konsernsjef Eldar Sætre er enige om at Sætre fortsetter som konsernsjef også etter at han fyller 62 år i februar 2018, går det frem av en melding fra Statoil.Dette innebærer at Eldar Sætre ikke benytter seg av sin avtalte rett til å gå av med pensjon ved fylte 62 år.Ønske fra styret«Styret i Statoil har hatt et ønske om at Eldar Sætre skulle fortsette som konsernsjef. Eldar har som konsernsjef lykkes med å gjennomføre viktige endringer i Statoil. Han har ledet selskapet gjennom en krevende periode for industrien, og Statoil er i dag et sterkere selskap. Han er rett person til å lede arbeidet med å utvikle Statoil som et bredt energiselskap, med en klar strategi for sikker drift, høy verdiskaping og lave utslipp», sier styreleder i Statoil Jon Erik Reinhardsen.Sætre ble utnevnt som konsernsjef 4. februar 2015, etter å ha fungert i stillingen siden oktober 2014.«Jeg er stolt av de resultatene organisasjonen har oppnådd, og mener vi er godt rustet for fremtiden. Vi har nå høy prosjektaktivitet og vi videreutvikler norsk sokkel. Vi posisjonerer oss som operatør i attraktive områder utenfor Norge, og er i startfasen av å bygge en posisjon innenfor ny fornybar energi. Statoil har levert konkurransedyktig avkastning, og er godt posisjonert for å skape store aksjonærverdier også fremover. Jeg gleder meg til å kunne lede selskapet videre», heter det fra Sætre i meldingen.LønnsbetingelserSætre hadde i sin individuelle pensjonsavtale rett til å gå av med pensjon ved fylte 62 år etter bare tre år i stillingen som konsernsjef. Derfor ble et element av hans fastlønn unntatt fra å være pensjonsgivende inntekt da han ble utnevnt.Når det nå er enighet om et lengre tidsperspektiv, har styret besluttet å gå tilbake til den opprinnelige ordningen med at pensjon beregnes av samlet fastlønn. Fastlønnselementet, som i dag utgjør i overkant av 2,4 millioner kroner, vil dermed inngå i pensjonsgrunnlaget.Sætre vil gå av med pensjon senest når han fyller 67 år, men opprettholder en rett til å gå av tidligere.Statoil er klart større enn noe annet norsk selskap, målt både i inntekter og markedsverdi. Statoil er også det største selskapet i Norden målt i inntekter, og nest størst målt i markedsverdi. Styret i Statoil har over noe tid jobbet med en vurdering av konsernsjefens samlede betingelser i forhold til markedet. På bakgrunn av denne vurderingen har styret besluttet å øke grunnlønnen til 8,767 millioner kroner med virkning fra 1 september 2017, heter det fra selskapet.«Statoil skal ha konkurransedyktige betingelser i de markeder vi opererer, men vi skal ikke være lønnsledende. Styret har ut fra en vurdering av dette og oppnådde resultater justert de samlede betingelser for konsernsjefen. Styret er svært glade for at Eldar Sætre fortsetter som konsernsjef», sier styreleder Jon Erik Reinhardsen.