I en oppdatering torsdag melder Salmar om et slaktevolum på 33.950 tonn i tredje kvartal 2017, opp fra 35.000 tonn i andre kvartal. Oppdrett Midt-Norge fikk et slaktevolum på 23.200 tonn i kvartalet, mens Oppdrett Nord-Norge fikk et slaktevolum på 10.750 tonn.Salmar har tidligere uttalt at de for helåret 2017 planlegger å slakte rundt 131.000 tonn i Norge, fordelt på 83.000 tonn i region Midt og 48 000 tonn i region Nord.I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det ventet et slaktevolum på henholdsvis 30.000 tonn og 10.000 tonn.Salmar publiserer selskapets rapport for tredje kvartal 2017 15. november klokken 06:30.