SAS søker fullmakt for en potensiell rettet emisjon på opptil 66 millioner aksjer, tilsvarende knapt 20 prosent av antall utestående aksjer, går det frem av en børsmelding.Samtidig innkalles det til en ekstraordinær generalforsamling 3. november.SAS-aksjen sluttet torsdag på 26,40 kroner på Oslo Børs. På denne prisingen tilsvarer 66 millioner aksjer drøye 1,7 milliarder kroner.Vil kutte finanskostnadeneHovedeierne i SAS forventes å støtte styrets forslag til slik fullmakt, men aksjonærenes fortrinnsrett vil ikke gjelde.SAS-styret jobber for å kutte finanskostnadene, og har ikke fattet en beslutning om å benytte seg av en evt. fullmakt.Men de ønsker ifølge meldingen en fullmakt som et ledd i vurderingen av alternative finansieringsformer å ha muligheten til å fatte en slik beslutning «om markedsforhold og andre forhold er gunstige».Hovedaksjonærene vil, om fullmakten godkjennes på generalforsamlingen, ikke selge aksjer i 90 dager etter en evt. emisjon.Mæland: - Vi blir ikke medDen norske og svenske regjeringen er begge positive til å gi fullmakten, men opplyser i separate meldinger at de ikke vil delta i en evt. emisjon.Ved ikke å delta, vil den norske statens eierandel i SAS reduseres fra dagens 11,5 prosent.- Vi er positive til at selskapet ønsker å ha fleksibilitet til å kunne hente inn ny egenkapital for å styrke sin finansielle posisjon, men vi har vært klare på at selskapet vil være tjent med andre eiere enn den norske stat og ønsker derfor ikke å delta i en evt. emisjon, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.I dag eier Sverige 17,2 prosent, Norge 11,5 prosent og Danmark 14,2 prosent av de ordinære aksjene i SAS (totalt 42,9 prosent).