I midten av september søkte det kriserammede riggselskapet Seadrill konkursbeskyttelse i USA, og prosessen er en gullkantet forretning for et kobbel jurister og rådgivere i flere land, ifølge DN.I rettsdokumenter avisen har fått tilgang til, fremkommer aktørenes navn, timesatser og fakturering så langt.Sentralt plasserte kilder har overfor Dagens Næringsliv opplyst at arbeidet med restruktureringen som nå ligger på bordet har kostet 1,3 milliarder kroner – mer enn hele Seadrill var verdsatt til på Oslo Børs da selskapet søkte konkursbeskyttelse. – Vi kommenterer ikke det, sier Seadrills informasjonssjef Iain Cracknell om totalkostnadene.DN skriver at Seadrill blant annet benytter seg av stjerneadvokaten i firmaet Kirkland & Ellis., partner Anup Sathy. Folk på hans nivå tar opptil 1745 dollar timen – det vil si 14.000 kroner. Da er praktiske utlegg ikke inkludert.Firmaet lister i tillegg opp priser på kopiering. En side fargekopi koster for eksempel 4,40 kroner, mens dvd-kopier koster 80 kroner. Advokatfirmaet tar seg i tillegg betalt for lagring av data over 100 gigabyte, med 32 kroner per gigabyte per måned, skriver avisen.