- Ved inngangen til året kunne man håpe på 100 milliarder i eksportverdi for sjømatnæringen. Vi ser nå at det er lite trolig å nå 100 milliarder i år, sier Asbjørn Rørtveit, som er Sjømatrådets direktør for markedsinnsikt og markedsadgang, til DN.Norsk sjømat har hatt en rekordstor vekst på i snitt 15 prosent de fire siste årene, med samme utvikling ville eksportverdien passere 100 milliarder i år. Mange analytikere og politikere forventet at det ville skje, men det skjer neppe for etter årets første ni måneder flater veksten ut.Analytikerne i Sjømatrådet anslår at eksportverdien trolig øker fra 91 milliarder i fjor til 95 milliarder i år. Det er en økning på fire prosent og nok en gang ny rekord, men altså under milepælen på 100 milliarder.- Vi hadde en svakere september enn fjoråret, sier Rørtveit og viser til at sjømateksporten i september i år var fem prosent lavere enn i fjor. Nedgangen i september skyldes redusert salg av laks til EU og makrell til Japan. Hittil i år er salget av laks til EU redusert med fem prosent, i stedet går mer av laksen til Asia og USA, sier Rørtveit til DN