Langrennspromotør Nils Marius Otterstad satser på oksygenrikt vann, og håper du kan leve lenger.- Vi har fått til en sentralavtale med Reitan Convenience slik at vi har tilgang til 500 kiosker gjennom 7-Eleven og Narvesen. Vi sitter og venter på bestillingene nå, sier Otterstad til Finansavisen.Go2Life er navnet på vannet.Bak står oppfinner og gründer Tore Audunson, som også er største aksjonær i tillegg til Jon Michael Solberg og 257 mindre aksjonærer, deriblant Otterstad selv, som sitter med 1,5 prosent av aksjene.Prosjektet startet ifølge avisen for 11 år siden. Selve produktet hentes fra Snåsavatnet, og tilføres oksygen og mineraler etter først å ha blitt renset.Skal gi økt levetidVannet er laget på inspirasjon fra Hunza-folket, som basert på sitt tilhold i Tibet har lengre levetid enn noe annet folk på jorden – sykdomsfritt så langt som 120 år. Forskning skal ha vist at en nøkkelfaktor til den lange levetiden er at vannet de drikker er særlig rikt på oksygen og mineraler.Nå vil Otterstad ifølge Finansavisen gi nordmenn lengre liv ved å selge et mye mer oksygenrikt vann til nordmenn gjennom Reitan-systemets 29kiosker.Holdbarhet: 30 min.Go2Life er ikke de eneste som har jobbet med dette. Det har også et annet norsk selskap, Oxy Solutions. Flere sentrale personer i Go2Life har tidligere hatt forbindelser til Oxy Solutions, men Go2Life skal være en ny satsing basert på et annet patent enn det Oxy sitter med.- Vi har testet vannet, og selv når korken er tatt av vil oksygennivået i vårt vann være stabilt i cirka 30 minutter, sier Otterstad som legger til at vannet også tåler reisen ut til butikk og at oksygenet i vannet blir med helt inn i menneskekroppen.
Han hevder allerede å ha fått klarert med verdens antidopingbyrå, Wada, at vannet ikke bryter noe på forbudslisten og ikke heller er i noen gråsone.
- Vi er i forhandlinger med en sentral aktør når det gjelder en distributøravtale. Planen er at vannet skal lanseres i Europa, Asia og Amerika så fort det lar seg gjøre. Ett av områdene kommer allerede i 2018, sier Otterstad til Finansavisen.