Veidekke har solgt boliger for 900 millioner kroner totalt i tredje kvartal 2017, går det frem av en melding torsdag. Antallet boliger i produksjon er 3.251 med en salgsgrad på 86 prosent. Veidekke har solgt færre boliger i tredje kvartal enn i de to foregående kvartalene. Det lave salget i kvartalet skyldes høy salgsgrad i pågående prosjekter, og at kun to prosjekter er salgsstartet i perioden, opplyser Veidekke. I løpet av tredje kvartal har Veidekke solgt 187 boliger til en verdi av 900 millioner kroner, hvorav Veidekkes andel var 660 millioner. Antall boliger i produksjon var ved kvartalslutt 3.251. Veidekkes andel av boliger iproduksjon var 2.505. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 86 prosent. - Det lave boligsalget i kvartalet er et resultat av få boliger til salgs. De store salgsvolumene i foregående kvartal sikrer en fortsatt høy produksjon, sier konsernsjef Arne Giske. Det er fremdeles stor interesse for prosjektene våre, men vi opplever at kundene bruker noe lenger tid på kjøpsprosessen.