Farstad Marine AS, et heleid datterselskap av Solstad Farstad, har solgt PSVen «Far Service», fremgår det av en børsmelding. Ifølge selskapet er levering til ny eier avtalt i dag. Det opplyses videre om at salget vil få en uvesentlig regnskapseffekt for fjerde kvartal.