Styret i Sparebanken Vest har ifølge en børsmelding mandag kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling hvor de ønsker fornyelse av fullmakt til utstedelse av ansvarlig lån og fondsobligasjoner.Forslaget er som følger:  «Basert på forslag fra styret gir generalforsamlingen bankens styre fullmakt til å innhente og refinansiere fondsobligasjoner og ansvarlige lån tilsvarende et beløp på inntil 1 milliard kroner. Fullmakten gjelder til og med 31.03.2019, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen». Bakgrunnen for å fornye fullmakten begrunnes med behovet for «å sikre en effektiv tilpasning til regulatorisk kapitalkravsregelverk». Generalforsamlingen skal avholdes tirsdag 24. oktober.