Statkraft øker resultatet med 3,2 milliarder

Selskapet har som mål å redusere årlige kostnader med 800 millioner kroner.

Statkraft oppnådde et resultat etter skatt på 1.783 millioner kroner i 3. kvartal 2017, mot minus 1.417 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Resultatet før skatt endte på 1.989 millioner kroner, mot minus 352 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Underliggende driftsresultat ble 492 millioner kroner, mot 717 millioner kroner i 3. kvartal 2016.Underliggende EBITDA ble på 1.413 millioner kroner, mot 1.594 millioner kroner i fjor.Underliggende netto driftsinntekter ble på 3.705 millioner kroner, mot 3.854 millioner kroner i tilsvarende periode året før.- Statkraft har solgt sin 50 prosent eierandel i SN Power og kjøpt de gjenstående 18,1 prosent av aksjene i Statkraft IH Invest, som er eierselskapet for aktiva i Sør-Amerika, India og Nepal. Transaksjonen er i tråd med strategien om å bygge sterkere posisjoner i færre markeder, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.Les hele rapporten her.