Statoil har ifølge en melding fredag utvidet rammeavtaler med Bilfinger Industrier og Kaefer Energy frem til 2031 etter reforhandlinger. Rammeavtalene er for ISO-tjenester på norsk sokkel med en fleksibilitet som gjør at selskapene kan brukes på alle fasiliteter, både offshore og onshore i Norge.ISO-tjenester innebærer isolering, stillas/tilkomst, overflate­behandling og passiv brannbeskyttelse. 
Avtalene er verdsatt til mer enn syv milliarder kroner. 
- Takket være vår nære og gode dialog med Bilfinger og Kaefer har vi nå etablert langsiktige avtaler som sikrer gode tekniske løsninger og er kommersielt bærekraftige for selskapene. Dette gir oss det nødvednige grunnlaget for langsiktig samarbeid for å drive sikkerhets- og effektivitetsforbedringer, noe vi ser frem til, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Pål Eitrheim.Bilfinger og Kaefer har vært ansvarlig for ISO-tjenester på installasjonene den forlengede kontrakten inkluderer siden 2010, med unntak av Draupner. - Dette er en strategisk svært viktig kontrakt for KAEFER Energy, sier administrerende direktør Bård Bjørshol.- Den sikrer viktig og stabil sysselsetting i mange år fremover. Den kommer også på et tidspunkt hvor olje- og gassindustrien fortsatt opplever store utfordringer med redusert ordretilgang, og store utfordringer knyttet til opprettholdelse av sysselsettingsnivået, legger han til.