Statoil får med seg Shell og Total på laget når selskapet skal lagre CO2 fra industrien på norsk sokkel fra 2022, et milliardprosjekt med statlig støtte.Ifølge E24 fremkommer dete i et møte på Statoils kontorer mandag, skriver TDN Finans. Staten planlegger et storstilt prosjekt for fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik, et Yara-anlegg i Porsgrunn og avfallsanlegget på Klemetsrud, opplyses det.Til sammen kan det bli fjernet opptil 1,5 millioner tonn CO2 pr år fra disse anleggene, som så skal sendes med skip til Vestlandet for lagring, skriver nyhetsbyrået.Det er her at Statoil og de nye partnerne Norske Shell og Total E&P Norge kommer inn. Statoil fikk i juni kontrakt med statlige Gassnova om å lede arbeidet med CO2-lagringen.- CO2-fangst og lagring er den eneste teknologien vi vet som kan håndtere store deler av industriens utslipp, sier Gassnova-direktør Trude Sundset, til E24.Statoil har tidligere pekt på Smeaheia-området øst for Troll-feltet som et mulig lagringssted, og at CO2-en kan fraktes med rør fra et landanlegg.Statoil sier at det er tre mulige lokaliseringer for landanlegget, og at avgjørelsen vil bli tatt senere i år. Kollsnes i Hordaland er ifølge tidligere studier blant alternativene