Sterk lønnsomhet gjør at sparebanker beholder kredittrating

Kredittvurderingsbyrået Fitch er ute med en oppdatering på en rekke norske sparebanker mandag.

I oppdateringen som er gjengitt av TDN Finans, kommer det fram at Fitch velger å beholde kredittratingen på SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank og Sandnes Sparebank.Kredittvurderingsbyrået melder om stabile utsikter for alle de nevnte bankene.SpareBank 1 Nord-Norges er ratet A, mens SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SR-Bank har ratingen A -.Sandnes Sparebank har ratingen BBB som er den laveste "investment grade"-kredittratingen. Når det gjelder Sparebank 1-bankene tilskrives ratingene sterke regionalkontorer, sunn lønnsomhet, motstandsdyktige eiendelskvalitet og god kapitaldekning.«Vurderingene reflekterer også risiko fra lavere oljepris og en betydelig oppgang i boligpriser den seneste tiden, sant geografisk konsentrerte utlån og likviditetsstyring i konteksten av bankenes avhengighet av å finansiere seg i markedet», heter det i oppdateringen gjengitt av TDN Finans.SpareBank 1 Nord-Norge har hakket høyere rating enn de andre, blant annet på grunn av mindre oljeeksponering.Sandnes Sparebank ligger litt lavere som følge av sin mindre franchise-størrelse og geografisk sentrerte konsentrasjon av lån, men det pekes på at banken har god lønnsomhet, god nok kvalitet på sine aktiva, samt solid kapitalgrad.