Støle og Collier på topp

Se hvem som rager på lønnstoppen i meglerbransjen.

Meglerbransjens best betalte er Svein Støle (54), som overtok hele eierskapet i det frittstående finans- og meglerhuset Pareto as i 2015. Støle hadde en inntekt på 81,1 millioner kroner i fjor, skriver DN.Ifølge avisen vokste ligningsformuen til vel 7,1 milliarder kroner i 2016.Under ham kommer Jan Petter Collier (67), én av grunnleggerne i ABG Sundal Collier og fortsatt en nøkkelperson i avdelingen for finansiell rådgivning (corporate finance).DN skriver at han hadde en ligningsinntekt på 38,5 millioner kroner i fjor. Året før var det 17,7 millioner kroner.For ett år siden var listen toppet av Mads H. Syversen (54), administrerende direktør i Arctic Securities. Syversen hadde 75 millioner kroner i inntekt i 2015, og i fjor ble det vel 30 millioner kroner i inntekt.Videre hadde administrerende direktør Erik Helberg (48) i skipsmeglerhuset Clarkson Platou hen ligningsinntekt på 31,6 millioner kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også