Storebrand kjøper Skagen

Finanskjempen blar opp milliardsum (utvidet).

Storebrand kjøper Skagen Fondene, går det frem av en børsmelding onsdag morgen.Storebrand kjøper samtlige A-aksjer, og 10.000 B-aksjer i Skagen AS, tilsvarende 90,95 prosent av aksjekapitalen i selskapet og 99,9 prosent av stemmerettene.Storebrand betaler selgende aksjonærer 1,6 milliarder kroner for aksjene på transaksjonstidspunktet, hvorav 75 prosent er nyutstedte aksjer i Storebrand og 25 prosent i kontanter.I tillegg vil det kunne komme et tilleggsvederlag basert på utvikling i resultater og inntekter i Skagen, og deling av honorarer som utløses av at Skagen leverer meravkastning sammenlignet med sine relevante referanseindekser (såkalte «performance-honorarer»).Gründerne: - Prisen er fairHovedeierne i Skagen, Kristoffer Stensrud, Tor Dagfinn Veen og Åge Westbø bekrefter i en pressemelding fra Nansen Capital Partners at de selger sine eierandeler til Storebrand.Ifølge meldingen går utviklingen i pensjons- og kapitalforvaltningsbransjen i retning av større enheter, og det er behov for en privat aktør som kan styrke privat pensjonssparing i Norge. Nansen Capital Partners skriver at Storebrand har størrelsen, kompetansen og ambisjonene som gjør dem godt egnet til å utvikle Skagen og norsk pensjonssparing videre.- Salget er fremtidsrettet og industrielt riktig, gitt utviklingen innen pensjon og kapitalforvaltning. Storebrand blir en sterk og god eier som kan utvikle Skagen videre i tråd med kundenes interesser, og være en god arbeidsgiver for de ansatte. Prisen er fair og reflekterer verdiene vi som aktive eiere har bidratt til å skape for kundene sammen med de ansatte i Skagen, sier Kristoffer Stensrud, Tor Dagfinn Veen og Åge Westbø i en felles uttalelse.- Åpenbare synergierGründerne mener det er åpenbare synergier mellom Storebrands pensjon- og spareprodukter og Skagens kapitalforvaltning.- Storebrand vil videreføre Skagens investeringsfilosofi og uavhengige forvaltning. Skagen vil bestå som et separat selskap med eget styre i Storebrand-konsernet. Storebrand har vært en god eier av kapitalforvaltningsselskaper, og deler de samme verdiene og synene på ansvarlighet og bærekraft som Skagen, heter det videre.Skagen Fondene ble etablert i 1993 av Stensrud, Veen og Westbø. Siden den gang har Skagen vokst fra en forvaltningskapital på 20 millioner kroner fordelt på ca. 400 andelseiere til en forvaltningskapital i 2017 på 80 milliarder kroner fordelt på mer enn 100.000 andelseiere.Veen og Westbø valgte i 2015 å samle sine eierposter i Skagen i Nansen Capital Partners, som sitter med 44,51 prosent av aksjene i Skagen AS.Så mye får gründerneSer vi på de tre gründerne, har Veen og Stensrud begge 35,07 prosent av Skagen AS. Veen eier sine aksjer gjennom T.D. Veen AS (som blant annet eier 60 prosent av Nansen Capital Partners og 35,25 prosent av Stafonds).Stensrud eier sine aksjer gjennom selskaper som Solbakken AS, Månebakken AS og Stafonds.De to kan dermed innkassere over 561 millioner kroner hver på salget til Storebrand.Åge Westbø eier på sin side 23,38 prosent av aksjene i Skagen AS gjennom Mcm Westbø AS og Westbø Finans AS (som eier 40 prosent av Nansen Capital Partners og 23,5 prosent av Stafonds). Han kan dermed glede seg over 374 millioner kroner som følge av salget.Totalt mottar de tre gründerne dermed nærmere 1,5 milliarder kroner.Disse får også noen millionerAksjonærlisten i Skagen AS toppes altså av Nansen Capital Partners, med 44,51 prosent.Nærmest kommer Kristoffer Stensruds Solbakken AS med 19,19 prosent, foran gründernes felleseide Stafonds med 14,26 prosent.Stensruds Månebakken har 7,6 prosent eierandel.De tidligere Skagen-profilene Kristian Falnes og Harald Espedal casher også inn på salget, blant annet gjennom Kristian Falnes AS og Espedal & Co. AS. Disse selskapene eier 1,52 prosent hver av Skagen AS.Det samme gjør Weintraub AS, som eies av nåværende Skagen-forvalter Filip Weintraub.Videre finner vi Mariero Invest AS og Alphabet AS, begge med 1,43 prosent hver av Skagen AS. Bak disse selskapene står hhv. Beate Bredesen og Knut Harald Nilsson, nåværende forvaltere.EmisjonAksjeandelen på 75 prosent av vederlaget på gjennomføring utstedes gjennom en emisjon hvor Storebrand ASA utsteder 17.904.091 nye aksjer, basert på en gjeldende styrefullmakt gitt av generalforsamlingen 5. april 2017.Kontantandelen av vederlaget som betales ved gjennomføring finansieres ved nedsalg av omløpsobligasjoner i Storebrand ASAs likviditetsportefølje, som etter gjennomføring av transaksjonen forventes å være 1,5 milliarder kroner.Storebrand ASA har i tillegg til likvidtetsporteføljen en ubenyttet kredittfasilitet på 240 millioner euro.Transaksjonen ventes å ha en umiddelbar effekt på Storebrands solvensmargins på rundt minus to prosentpoeng.- På sikt er det ventet at transaksjonen vil styrke konsernets solvens og utbyttekapasitet, heter det i børsmeldingen.Gjennomføring av transaksjonen avhenger i hovedsak av godkjennelse fra Finanstilsynet og Finansdepartementet samt konkurransetilsynene i Norge og Sverige, og forventes gjennomført i løpet av inneværende år.Synergier: 50 millionerSkagen rapporterte i 2016 et nettoresultat på 148 millioner kroner, og hadde ved utgangen av 2016 og per oktober 2017 en forvaltningskapital på hhv. 83 og 80 milliarder kroner.Forventningen er at kombinasjonen av Skagen og Storebrand vil gi initiale synergier på over 50 millioner kroner.Skagen forvalter 17 verdipapirfond, og styret i Skagen AS består av Henrik Lisæth (styreleder), Anne Sophie Kleppa Stensrud, Per Gustav Blom, Nils Martin Petersson, Leiv Askvig og Frances Eaton.Det er totalt 130 ansatte i selskapet.Tar et stort fondsjafsStorebrand understreker at sparing og pensjon er deres kjernevirksomhet.Oppkjøpet øker Storebrand-konsernets andel av markedet for privat fondssparing på 221 milliarder kroner fra 4 til 17 prosent. Skagen Fondene har rundt 140.000 andelseiere.- Storebrand er Norges største private kapitalforvalter og ledende leverandør av tjenestepensjon. SKAGEN har en sterk posisjon i det norske sparemarkedet, med en tydelig forvaltningsfilosofi og en sterk merkevare. Sammen gir vi kundene etenda bedre sparetilbud. Dette er et offensivt grep for økt vekst innen sparing og pensjon, som i økende grad blir til ett marked fremover, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i en kommentar til oppkjøpet.- Vi har allerede en god posisjon i det samlede spare- og pensjonsmarkedet og vil med dette bli den nest største aktøren i et marked med sterk vekst, legger han til.Skagen har også betydelig kapital til forvaltning fra institusjonelle kunder og distributører i Sverige og internasjonalt.- Sammen kan vi satse enda sterkere i det institusjonelle markedet, også internasjonalt, sier administrerende direktør Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Management.- Nytt, spennende kapittelHan understreker at Skagen er en annerledes og uavhengig forvalter som kundene setter stor pris på.- Vi har tillit til deres aktive forvaltningsfilosofi og vil hegne om denne og den sterke merkevaren. Vi har god erfaring med tydelig aktiv forvaltning gjennom Storebrand-konsernet, sier Saugestad videre.Kapitalforvaltningsbransjen krever ifølge meldingen stadig større investeringer og effektivitet, og selv om forvaltningen vil holdes adskilt, vil partene finne felles løsninger «for å sikre en kundeorientert og kostnadseffektiv plattform for videre vekst».- Jeg gleder meg over denne transaksjonen, som representerer et nytt og spennende kapittel i historien om Skagen. Jeg ser frem til å jobbe sammen med Storebrand for å skape god avkastning og økte verdier for våre kunder, sier administrerende direktør Øyvind Schanke i Skagen Fondene i børsmeldingen.- Vi har tro på at dette vil sette oss i stand til å levere en enda bedre tjeneste til våre kunder. Ved å kombinere våre to selskapers komplementære ekspertise og Storebrands finansielle soliditet, vil vi ha større mulighet til å investere i fremtiden og drive innovasjon. Som alltid er vår første prioritet å gi kundene våre best mulig langsiktig avkastning og kundeservice, sier samme mann i en melding på Skagens hjemmesider.Her understreker Skagen samtidig at hovedkontoret vil forbli i Stavanger.Hele børsmeldingen her. Meldingen på Skagens hjemmesider.


Les også