Storebrand overbeviser

Stødig inntjening var ventet for Storebrand i 3. kvartal. Slik gikk det (utvidet).

Børs

Storebrand melder om et resultat etter skatt på 695 millioner kroner i 3. kvartal 2017, mot 438 millioner kroner i samme periode i fjor.Konsensus pekte ifølge TDN Finans mot et resultat etter skatt på 434 millioner kroner.Resultat per aksje ble 1,55 kroner, mot 0,98 kroner ved samme korsvei i 2016. Forventningen var 0,96 kroner.Resultatet før skatt ble 672 millioner kroner, sammenlignet med 576 millioner kroner året før. Analytikernes snittforventninger tilsa et resultat før skatt på 559 millioner kroner.Konsernresultatet før amortiseringer og nedskrivninger ble 773 millioner kroner, mot 676 millioner kroner i 3. kvartal i fjor og ventet 661 millioner kroner.Premieinntektene beløp seg til 6.302 millioner kroner, sammenlignet med 5.975 millioner kroner i 3. kvartal 2016.Storebrand skriver i rapporten at selskapet venter å betale ut utbytte for 2017 på over 35 prosent av konsernresultatet før amortisering etter skatt.- Forventet utvikling i solvensmargin tilsier en gradvis økning i utbyttegrad, heter det.Solvensmarginen ligger på 160 prosent.I rapporten fastholder Storebrand også at selskapet fastholder de finansielle målene om en egenkapitalavkastning etter skatt på over 10 prosent, utbytte over 35 prosent, og solvens II-margin for Storebrand-konsern på over 150 prosent.- Viser at Storebrand lykkesNetto kontantstrøm fra driften kom inn på minus 371 millioner kroner, sammenlignet med pluss 309 millioner kroner i samme periode i fjor.- Det sterke driftsresultat i kvartalet er preget av god volumvekst innenfor sparing, kombinert med et godt resultat i forsikring. Utviklingen viser at Storebrand lykkes med vridningen fra garanterte til ikke-garanterte produkter, samtidig som vi gjennom god kostnadsstyring løpende tilpasser kostnadsbasen tilsvarende, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i en kommentar.Samtidig melder finanskjempen om oppkjøp av Skagen og overtakelse av Silvers forsikringsporteføljer.Rapporten her. Presentasjonen her.

storebrand
forsikring
Nyheter
Børs