Orklas styre har i møte 2. oktober 2017 besluttet å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å foreslå et ekstraordinært utbytte på 5,00 kroner per aksje, går det frem av en melding mandag. I forbindelse med salget av Orklas eierandel i Sapa til Norsk Hydro opplyste Orkla i sommer at de ville foreslå et ekstraordinært utbytte på 5 kroner per aksje etter gjennomføring.