I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Marine Harvest og XXL mens Multiconsult får en salgsanbefaling.- Marine Harvest ligger i en stigende trendkanal, og det er ikke motstand over dagens kursnivå. Videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres. Kursen ligger imidlertid nær taket i trendkanalen. Dette kan gi en reaksjon ned på kort sikt, men i så fall er det støtte rundt 148 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Etter å ha steget rundt 20 prosent siden bunnen i august, har XXL ASA brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal. I tillegg er RSI-verdien høy og volumbalansen er positiv. Dette indikerer kjøperne er i flertall, og styrker aksjen ytterligere på kort sikt. Det ligger imidlertid motstand rundt 89 kroner, og kurser nær dette nivået kan gi en reaksjon ned. Fire innsidere kjøpte XXL-aksjer i sommer. Dette viser at de har tro på selskapet de kjenner fra innsiden, og gjør at aksjen scorer positivt på Investtechs innsiderangering. Vurdering: Svak kjøpskandidat, slår Investtech fast.- Multiconsult ligger i en fallende trendkanal, og har igjen brutt ned gjennom den tidligere støtten ved 86,60 kroner. Videre negativ utvikling innenfor trendkanalen indikeres. Ved reaksjoner opp ligger det nå motstand ved det tidligere støttenivået, mens det ikke er noe støttenivå under dagens kurs. Med kurs under 86,60 kroner anses aksjen teknisk negativ, mens det tekniske bildet vil være noe mindre negativt om kursen skulle bryte opp gjennom dette nivået. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.