To kjøpsanbefalinger – én salgsanbefaling

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Bakkafrost og Aker Solutions mens Targovax får en salgsanbefaling.- Bakkafrost har vist en positiv utvikling etter et kjøpssignal fra en rektangelformasjon i midten av august. På mellomlang sikt ligger aksjen i en stigende trendkanal og en videre oppgang innenfor denne indikeres. Det ligger ingen signifikant motstand over dagens nivå, mens ved reaksjoner ned ligger det støtte ved 380 kroner på kort sikt, samt i gulvet av trendkanalen på mellomlang sikt. Positiv volumbalanse styrker trendretningen og indikerer aktive kjøpere og passive selgere blant investorene. Det er ikke meldt om handelsaktivitet blant meldepliktige investorer de siste månedene. Innsidevurderingen er dermed nøytral. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Aker Solutions viste en positiv utvikling etter fremleggelsen av kvartalsresultater for 3. kvartal på mandag. Kursen brøt opp gjennom tidligere motstand ved 41,40 kroner og utløste et kjøpssignal. Ved reaksjoner tilbake er det nå dannet støtte ved dette nivået. På mellomlang sikt ligger selskapet i en stigende trendkanal og en videre oppgang indikeres. Positiv volumbalanse styrker trendutviklingen og viser til en høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang. Innsidevurderingen er nøytral. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Targovax ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Negativ volumutvikling bekrefter trendretningen og indikerer en høy omsetning på dager med nedgang og lav omsetning på dager med oppgang. Det ligger noe kortsiktig støtte ved 16,90 kroner, og eventuelle brudd ned gjennom dette nivået anses som et salgssignal. Ved reaksjoner opp ligger det motstand ved 18,15 og 20,60 kroner på henholdsvis kort og mellomlang sikt. Selskapet fremlegger kvartalsresultater 2. november. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


Les også