To forsyningsskip fra SolstadFarstad skal jobbe i mellom 30 og 60 dager på en ukjent dagrate for det tyske oljeselskapet Wintershalls norske datterselskap, ifølge en oversikt fra skipsmeglerhuset Westshore Shipbrokers. Det var shippingnettstedet Tradewinds som først omtale saken. Kontraktene som ble inngått i forrige uke er for de tidligere Rem Offhsore-fartøyene 2013-bygde Norman Fortune og 2015-bygde Norman Skude. 
Wintershall fikk samtykke av Petroleumstilsynet til å bore brønnen 19. september. Forøvrig ble ankerhåndteringsfartøyene Olympic Pegasus og Siem Opal i dag hyret inn av Statoil til et 14-dagers oppdrag for flytting av semiriggen Transocean Spitsbergen. Heller ikke her er raten oppgitt.Lang kontraktDet er blitt inngått svært få lange kontrakter for offshoreskip den siste tiden.Total E&P UK har imidlertid behov for å hyre inn et forsyningsskip på en kontrakt med en fast varighet på 1, 3 eller 5 år pluss opsjoner.Dette anbudet ble lagt ut 25. september og oppstart for kontrakten er 1. februar 2018.