Tøffe tider for Jotun

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,5 prosent, leverer svakere tall for 2. tertial 2017.

Jotun melder om et resultat etter skatt på 877 millioner kroner i 2. tertial 2017, mot 1.254 millioner kroner i samme periode året før.Krevende markeder innen skipsbygging og offshore preger resultatet.- Det har over en lengre periode vært tøffe tider innen skipsbygging og nybygg offshore, og slik sett er dette på mange måter en ventet utvikling. Vi forventer ikke å se bedring i disse markedene på kort sikt, sier konsernsjef Morten Fon.Resultatet før skatt ble 1.238 millioner kroner, sammenlignet med 1.652 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 1.291 millioner kroner, mot 1.716 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 11.048 millioner kroner, sammenlignet med 10.917 millioner kroner i 2. tertial 2016.Her er rapporten og pressemeldingen