Jotun melder om et resultat etter skatt på 877 millioner kroner i 2. tertial 2017, mot 1.254 millioner kroner i samme periode året før.Krevende markeder innen skipsbygging og offshore preger resultatet.- Det har over en lengre periode vært tøffe tider innen skipsbygging og nybygg offshore, og slik sett er dette på mange måter en ventet utvikling. Vi forventer ikke å se bedring i disse markedene på kort sikt, sier konsernsjef Morten Fon.Resultatet før skatt ble 1.238 millioner kroner, sammenlignet med 1.652 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 1.291 millioner kroner, mot 1.716 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 11.048 millioner kroner, sammenlignet med 10.917 millioner kroner i 2. tertial 2016.Her er og